X
תוכניות דירה > מיני פנטהאוזים
  • מיני פנטהאוז דגם MPF1

    להורדת PDFAlternate Text

    התוכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו.

  • מיני פנטהאוז דגם MPE

    להורדת PDFAlternate Text

    התוכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו.

  • מיני פנטהאוז דגם MPE1

    להורדת PDFAlternate Text

    התוכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו.